Välkommen till möte om poesi i skolan

12 september, 2016

Ännu mer poesi i skolan?!

Hur står det till med poesin i dagens skola? Vilken poesi läser eleverna? Vilken poesi skriver de själva? Är det för mycket eller för litet poesi i skolan? Det skulle vi vilja veta mer om.

Hjalmar Gullberg-sällskapet är i färd med att starta ett projekt för skolungdomar i Malmö för att sprida kunskap om poesi i allmänhet och i synnerhet om malmöfödde Hjalmar Gullbergs poesi. Projektet syftar även till att lära ut hur man kan skriva poesi med en antologi som slutresultat.

För att få rikligt med idéer till vårt poesiprojekt håller sällskapet ett allmänt möte på Poeten på hörnet (Södra Förstadsgatan 65B) torsdagen den 29 september klockan 18.00.
Väl mött!