Program 2024

Program 2024

Programmet för 2024 är ännu inte beslutat i detalj, men vi ser fram emot att kunna anordna en heldags rundtur i Hjalmar Gullbergs fotspår under sensommaren och att under hösten ha ett program om Hjalmar Gullbergs relation till sin äldre diktarkollega Ola Hansson, om vilken Gullberg skrev sin licentiatavhandling 1927. Licentiatavhandlingen och andra texter av Gullberg om Ola Hansson kommer att publiceras i nästa volym av sällskapets skriftserie.

Om dessa och andra aktiviteter anordnade av Hjalmar Gullberg-sällskapet återkommer vi så snart datum är spikade!

 

Program 2023

Studiecirkel om Hjalmar Gullberg

I samarbete med ABF Malmö genomför vi, med start den 21 september 2023, en studiecirkel om Hjalmar Gullbergs diktning och liv.

Fem tillfällen: 21/9, 28/9, 5/10, 19/10 och 2/11. Tid: 18:00-20:00.

En utgångspunkt för studiecirkeln är en radioserie om Hjalmar Gullberg som Britt-Marie Sundberg var redaktör för och där professor Anders Palm är ciceron in i Gullbergs liv och författarskap. Teman för avsnitten är ”Jag hör musik och letar efter orden”, ”Jag älskar dej så läng jag har lust”, ”Jag trodde på en gud” och ”Ord ur en mun som inte själv kan tala”. Förutom att ta del av programmen i serien läser vi och diskuterar ett urval av Gullbergs dikter som illustrerar seriens olika teman.

Till det sista tillfället tar vi var och en med oss en dikt av Gullberg som har gjort intryck på oss, läser och diskuterar.

Anmäl till Jonas Alwall (jonas.alwall@mau.se) om du är intresserad av att delta i studiecirkeln!

Öppen föreläsning av professor Anders Ohlsson

Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, föreläser den 29 november 2023 över ämnet

”På tiljorna som föreställde världen”. Teatern som tema och formbildande princip i Hjalmar Gullbergs lyrik.

Hjalmar Gullberg var djupt engagerad i teaterns värld och verkade bland annat som översättare, litterär rådgivare på Dramaten samt chef för radioteatern. Föreläsningen handlar om de avtryck som Gullbergs teaterengagemang satt i hans lyrik. Här finns dikter som handlar om teater och skådespeleri medan i andra själva formen anknyter till teatermediet. Frågan är vilken roll dessa teateranknytningar spelar för vår förståelse av Gullbergs lyrik.

Föreläsningen med efterföljande samtal hålls i ABF-huset, Spånehusvägen 47 i Malmö, stora salen, kl 18-19:30.

Varmt välkommen! Ingen föranmälan behövs.