Program 2021

Program 2021

OBS! Hjalmar Gullberg-sällskapet har på grund av Corona-krisen ställt in alla sina program under året.

Välkomna! Hjalmar Gullberg-sällskapets program för våren och hösten 2021.

Välkomna till ett nytt år med Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Program 2020 samt kallelse till årsmöte den 30 mars 2020

1. Måndagen den 30 mars kl. 18.00 i S:t Petri församlingshem på Själbodgatan 4 i Malmö.
Årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna har Hjalmar Gullbergsällskapet bjudit in författaren Jan Sigurd att tillsammans med artisten Anna-Lena Brundin berätta i ord och ton om Fritiof Nilsson Piraten. Hjalmar Gullberg och Piraten är i mycket skilda författarpersonligheter, men de hade kontakt och uppskattade varandra. Om detta vet Jan Sigurd och Anna-Lena Brundin att berätta.

2. Lördagen den 9 maj kl. 09.30. Vi träffas utanför Akademiska föreningen på Sandgatan i Lund.
Lundakännaren och tidigare chefen för Malmö muséer Göran Larsson visar minnen av Hjalmar Gullberg i Akademiska föreningens arkiv, samt leder också en promenad i Lund och visar platser med anknytning till Hjalmar Gullberg.
Höstens program ännu ej klara:
3. Måndagen den 21 september kl. xx.xx. Annebergsgården alt. Hjalmar Gullberg-rummet på Malmö stadsbibliotek alt. annan lokal.
”Hjalmar Gullberg för nybörjare”. Förutom ett inledande föredrag om Hjalmar Gullberg av Hjalmar Gullberg-sällskapets tidigare ordförande Bo Gentili också diktläsning. Medlemmar och icke-medlemmar i Hjalmar Gullberg-sällskapet uppmanas bidra med och berätta om egna upplevelser av Hjalmar Gullbergs poesi.
4. Måndagen den 16 november kl. xx.xx. Hipps matsal alt. Hjalmar Gullberg-rummet på Malmö stadsbibliotek alt. annan lokal.
Hjalmar Gullberg och teatern. Författaren och teaterhistorikern Bengt Liljenberg berättar.
5. Lördagen alt söndagen den xx februari 2021 kl. xx.xx i Skovgaardsalen på Malmö museum.
Pianisten och pianopedagogen vid Malmö musikhögskola Ingabritt Niemand och sångerskan Laine Quist, anställd på Malmö Opera, framför tonsättningar av Hjalmar Gullberg-dikter, men också några tonsättningar av andra diktare som Hjalmar Gullberg gjorde i sin ungdom. Konserten genomförs i samarbete med Malmö museerlkomna.