Mina skånska år av Lisbeth Nilsson

10 december, 2021

Lisbeth Nilsson är en äldre dam född och uppvuxen på Gotland. Sina yrkesverksamma år tillbringade hon emellertid som sjuksköterska på fastlandet, inledningsvis på Södersjukhuset i Stockholm – där hon ingick i det arbetslag som vårdade Hjalmar Gullberg under hans sista sjukdomstid – för att sedan med sin familj flytta till Malmö och Skåne. Här tjänstgjorde Lisbeth på Malmö allmänna sjukhus, men tog sig också för att vuxenstudera. 1971 tog hon studentexamen på Malmö latinskola, för att därefter – vid sidan om yrkesarbetet på sjukhuset – studera litteraturvetenskap vid universitetet i Lund. Sin kandidatuppsats skrev Lisbeth Nilsson naturligtvis om Hjalmar Gullberg.

Det blev tjugofem år i Malmö innan längtan till födelseön blev för stor. Från denna tid, men också med tillbaka- och framåtblickar, har Lisbeth Nilsson nu skrivit ner sina minnen i en bok med titeln Mina skånska år. En sann bildningshistoria där författaren öppet, men utan att vara påträngande, vittnar om sin kristna tro. Litteratur och skrivande har präglat Lisbeth Nilssons liv, i synnerhet ett nära nog livslångt intresse för Hjalmar Gullberg. Om detta har hon tidigare berättat i boken Fritt ur hjärtat. Med Hjalmar Gullberg på livsresan från 2014.

Åter på Gotland lyssnade Lisbeth Nilsson en kväll året 1998 på kompositören Lars-Erik Larssons och diktaren Hjalmar Gullbergs gemensamma körverk Förklädd Gud på radion, utan att diktarens namn nämndes i den inledande presentationen. Hon tog då till orda och samlade sina vänner – som uppenbarligen var många – till ett minnesprogram om Hjalmar Gullberg. Dagen efter diktarens hundraårsdag den 30 maj 1998 bildades så ett Hjalmar Gullberg-sällskap i Visby, en vacker stad som, så vitt bekant, diktaren aldrig besökte. Till sällskapets första ordförande valdes Lisbeth Nilsson.

Som avslutning kan berättas att Lisbeth Nilsson senare sommaren 1998 tog kontakt med Malmö stadsbibliotek och att Hjalmar Gullberg-sällskapet på hennes initiativ flyttade till Malmö, diktarens födelsestad. Här har Sällskapet alltjämt sitt säte med flera hundra medlemmar, snart tjugofem aktiva år bakom sig och förhoppningsvis många framför sig. Heder åt Lisbeth Nilsson!

2021-12-09  /  Bo Gentili