Bli medlem/Kontakt

00195670Vill du stödja Hjalmar Gullberg-sällskapet?

Hjalmar Gullberg-sällskapet har cirka 150 medlemmar.
Nya medlemmar är välkomna, avgiften är 200 kr om året för enskilda och 250 kr för gifta par eller sammanboende. Medlemsavgiften sätts in på postgirokonto nummer 188 98 68-4. Vårt sällskap drivs som en ideell förening och för att verkställa och genomföra projekt i Hjalmar Gullbergs anda är vi beroende av ekonomiskt stöd utifrån.
Vi tar därför tacksamt emot ditt eller ditt företags stöd!

Donationer – större eller mindre – välkomnas!

Kontakt

Ordförande Jonas Alwall: jonas.alwall@mau.se