Länkar

Hjalmar Gullberg som barn

Frans G. Bengtsson-sällskapet

Karin Boye-sällskapet

De litterära sällskapen och litteraturtidskriften Parnass

Willi Grigors översättning till tyska av Förklädd Gud

Hjalmar Gullberg-sällskapet på Wikipedia

Britt G. Hallqvist-sällskapet

Kira förlag

Litteraturens vänner

Malmö stadsbibliotek

Gunnar Turesson-sällskapet