Litteraturtips

750 Litteratur av Hjalmar Gullberg

 • I en främmande stad. Dikter. Sthlm 1927
 • Sonat. Dikter. Sthlm 1929
 • Andliga övningar. Dikter. Sthlm 1932
 • Kärlek i tjugonde seklet. Dikter. Sthlm 1933
 • Ensamstående bildad herre. Tragikomisk vers. Sthlm 1935
 • Att övervinna världen. Dikter. Sthlm 1937
 • 100 dikter. Ett urval av sex versböcker. Sthlm 1939
 • Röster från Skansen. Dikter. Sthlm 1941
 • Fem kornbröd och två fiskar. Dikter. Sthlm 1942
 • Samlade dikter 1-4. Sthlm 1948
 • Den heliga natten. Lund 1951
 • Dödsmask och lustgård. Dikter Sthlm 1952
 • Terziner i okonstens tid. Dikter. Sthlm 1958
 • Ögon, läppar. Dikter. Sthlm 1959
 • 50 dikter: ett urval av tre versböcker: med inledning av Carl Fehrman
 • En anständig och ömklig comoedia.
  Skådespel i tre akter / av Hjalmar Gullberg och Olle Holmberg.
 • Kärleksdikter. Första uppl. med denna titel. Sthlm 1967
 • Översättningar/ tolkningar av Hjalmar Gullberg
 • Euripides, Hippolytos. 1930
 • Euripides, Medea. 1931
 • Euripides, Alkestis. 1933
 • Sofokles, Antigone. 1935
 • Molière, Den girige. 1935
 • Calderón, Spökdamen. 1936
 • García Lorca, Blodsbröllop. 1944
 • Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. 1944
 • Gabriela Mistral, Dikter. 1945
 • Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik. 1949
 • Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. 1956
 • Franskt 1600-tal. 1962
 • Kavafis, I väntan på barbarerna och andra tolkningar. 1965.
 • Romanos, Julhymn. Ett nyfött barn, av evighet Gud. 1994.
 • Dikter. Sthlm 2021. [Gullbergs samlade dikter]

Hjalmar Gullberg-sällskapets utgivning

 • Hjalmar Gullbergs boksamling.
  Uppsatser av Carl Fehrman, Anders Palm och Bo Gentili.
  (Skrifter 1) 1999.
 • Längs vägen. Hjalmar Gullberg-studier.
  Uppsatser av Fredrik Ekelund, Gunnar Ollén, Göran Källqvist, Helena Bodin och Hans Erik Ströander.
  (Skrifter 2) 2000.
 • Frändskaper. Hjalmar Gullberg som översättare.
  Uppsatser av Ingemar Algulin, Anders Cullhed, Helena Bodin, Boel
  Westin och Anders Ternström.
  (Skrifter 3) 2001.
 • Hjalmar Gullberg.
  Ett temanummer med artiklar av Bengt Holmström, Christian Braw,
  Helena Bodin, Göran Källqvist, Bo Gentili och Bengt Persson.
  Parnass nr 2 2002.
 • Frans G. Bengtsson och Hjalmar Gullberg.
  En bok om poetisk vänskap med bidrag av Daniel Hjorth, Bertil Romberg och Svante Nordin. 2003.
  Hjalmar Gullberg. Diktarkritikern.
  Hjalmar Gullbergs litteraturkritik. Med en inledning av Anders Palm.
  (Skrifter 4) 2004.
 • Ungdomsstaden.
  En brevväxling mellan Hjalmar Gullberg och Sigfrid Lindström,
  kommenterad av Jonas Ellerström.
  (Skrifter 5) 2007.
 • Jag svänger de klockor du hör i din själ.
  Uppsatser av Bo Gentili.
  (Skrifter 6) 2009.
 • Hjalmar Gullberg. En bibliografi.
  En förteckning över verk av och om Hjalmar Gullberg. Sammanställd
  av Lennart Karlström. (Skrifter 7) 2010.
 • Poesins udde.
  Skalder och konstnärer på Falsterbonäset genom hundra år. Av Daniel
  Hjorth.
  (Skrifter 8) 2010.
 • Hjalmar Gullberg läser egna verk.
  CD.
  (Skrifter 9) 2011.
 • Ensamstående bildad herre.
  Av Hjalmar Gullberg. Nyutgåva av första upplagan från 1935 illustrerad av Thorvald Gahlin. (Skrifter 10) 2013.
  Komik och musik. Hjalmar Gullberg-studier.
  Uppsatser av Carl Fehrman, Daniel Hjorth, Ingemar Algulin, Kjell Å
  Modéer, Pia-Kristina Garde, Lennart Karlström, Christer Ruteskog
  och Bo Gentili.
  (Skrifter 11) 2013.
 • Ensamstående bildad herre.
  Av Hjalmar Gullberg. Tonsatt och framförd av Gunnar Turesson.
  CD.
  (Skrifter 12) 2013.
 • Fritt ur hjärtat. Med Hjalmar Gullberg på livsresan.
  Av Lisbeth Nilsson.
  (Skrifter 13) 2014.
 • Möten med Hjalmar Gullberg. Hjalmar Gullberg-studier.
  Uppsatser av Per Rydén, Carl Fehrman, Jenny Westerström, Bo Gentili och Karl-Olof Lidin. /Skrifter 14/ 2016.
 • Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier.
  Uppsatser av Kerstin Martinsdotter, Torsten Pettersson, Bo Gentili, Birgit Rausing, Arne Järtelius och Lennart Karlström, Kjell Åke Modéer, Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius, Jenny Westerström
  och Jonas Ellerström. Därtill tidigare opublicerade dikter av Hjalmar
  Gullberg.
  (Skrifter 15) 2018.

Litteratur om Hjalmar Gullberg

 • Algulin, Ingemar, Tradition och modernism:Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt. 1969.
 • Bodin, Helena, Hjalmar Gullberg och bysantismen : ”som paradoxer i tid och rum”. Skellefteå : Norma. 2002.
 • En bok om Hjalmar Gullberg Sthlm.1955
 • Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg. Sthlm 1958
 • Gierow, Karl Ragnar, Hjalmar Gullberg : inträdestal i Svenska akademien. Sthlm 1961
 • Göthberg, Lennart, Hjalmar Gullberg och hans värld. Sthlm 1943
 • Holmberg, Olle, Hjalmar Gullberg : en vänbok. Sthlm 1966
 • Holmström, Ragnar, ”Från kärlekens brokiga saluhall” : motiv och attityder i Hjalmar Gullbergs kärlekslyrik. Åbo 1976
 • Karlström, Lennart, Hjalmar Gullberg : en bibliografi 1952-1979. Sthlm 1981
 • Landgren, Bengt, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Uppsala 1975
 • Moberg, Lennart, ”Jag bor vid ett rastställe” : Hjalmar Gullbergs landskap : dikt, bild, ton / Lennart Moberg, Anders Palm. Skanör 1998
 • Palm, Anders, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. Sthlm 1976
 • Thott, Greta, Många ansikten. Sthlm 1991
 • Wangson, Otto, En Hjalmar Gullberg bibliografi. Sthlm 1958