Litteraturtips

750 Litteratur av Hjalmar Gullberg

 • I en främmande stad. Dikter. Sthlm 1927
 • Sonat. Dikter. Sthlm 1929
 • Andliga övningar. Dikter. Sthlm 1932
 • Kärlek i tjugonde seklet. Dikter. Sthlm 1933
 • Ensamstående bildad herre. Tragikomisk vers. Sthlm 1935
 • Att övervinna världen. Dikter. Sthlm 1937
 • 100 dikter. Ett urval av sex versböcker. Sthlm 1939
 • Röster från Skansen. Dikter. Sthlm 1941
 • Fem kornbröd och två fiskar. Dikter. Sthlm 1942
 • Samlade dikter 1-4. Sthlm 1948
 • Den heliga natten. Lund 1951
 • Dödsmask och lustgård. Dikter Sthlm 1952
 • Terziner i okonstens tid. Dikter. Sthlm 1958
 • Ögon, läppar. Dikter. Sthlm 1959
 • 50 dikter: ett urval av tre versböcker: med inledning av Carl Fehrman
 • En anständig och ömklig comoedia.
  Skådespel i tre akter / av Hjalmar Gullberg och Olle Holmberg.
 • Kärleksdikter. Första uppl. med denna titel. Sthlm 1967
 • Översättningar/ tolkningar av Hjalmar Gullberg
 • Euripides, Hippolytos. 1930
 • Euripides, Medea. 1931
 • Euripides, Alkestis. 1933
 • Sofokles, Antigone. 1935
 • Molière, Den girige. 1935
 • Calderón, Spökdamen. 1936
 • García Lorca, Blodsbröllop. 1944
 • Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. 1944
 • Gabriela Mistral, Dikter. 1945
 • Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik. 1949
 • Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. 1956
 • Franskt 1600-tal. 1962
 • Kavafis, I väntan på barbarerna och andra tolkningar. 1965.
 • Romanos, Julhymn. Ett nyfött barn, av evighet Gud. 1994.
 • Dikter. Sthlm 2021. [Gullbergs samlade dikter]

Litteratur om Hjalmar Gullberg

 • Algulin, Ingemar, Tradition och modernism:Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt. 1969.
 • Bodin, Helena, Hjalmar Gullberg och bysantismen : ”som paradoxer i tid och rum”. Skellefteå : Norma. 2002.
 • En bok om Hjalmar Gullberg Sthlm.1955
 • Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg. Sthlm 1958
 • Gierow, Karl Ragnar, Hjalmar Gullberg : inträdestal i Svenska akademien. Sthlm 1961
 • Göthberg, Lennart, Hjalmar Gullberg och hans värld. Sthlm 1943
 • Holmberg, Olle, Hjalmar Gullberg : en vänbok. Sthlm 1966
 • Holmström, Ragnar, ”Från kärlekens brokiga saluhall” : motiv och attityder i Hjalmar Gullbergs kärlekslyrik. Åbo 1976
 • Karlström, Lennart, Hjalmar Gullberg : en bibliografi 1952-1979. Sthlm 1981
 • Landgren, Bengt, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Uppsala 1975
 • Moberg, Lennart, ”Jag bor vid ett rastställe” : Hjalmar Gullbergs landskap : dikt, bild, ton / Lennart Moberg, Anders Palm. Skanör 1998
 • Palm, Anders, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. Sthlm 1976
 • Thott, Greta, Många ansikten. Sthlm 1991
 • Wangson, Otto, En Hjalmar Gullberg bibliografi. Sthlm 1958