Utfärd till Bökeberg

27 mars, 2015

Söndagen 20 september arrangerar Hjalmar Gullberg-sällskapet en utfärd till Bökeberg och ”det vita huset”. Vi tas emot av Anders Rantén som berättar om Gullbergs år i huset tillsammans med Greta Thott och om den sista tiden. Vi återkommer med exakt tid och samlingsplats, men notera gärna redan nu datumet.