”Spel på taggtråd” – årets första program i Hjalmar Gullberg-sällskapet

12 januari, 2018

Svensk-danska kulturmöten under svenska ”Beredskapstiden” och danska ”Besættelsen” 1940–1945.

Föreläsning av professor emeritus Kjell-Åke Modéer.

 

Söndagen den 8 april kl. 13.00 i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn

 

Hjalmar Gullberg sällskapet inbjuder medlemmar att delta i detta

intressanta och trevliga arrangemang.

Resa på egen hand till Österports station. Svenska kyrkan ligger tvärs över gatan. Lätt att se från Österports station.

 

Program:

13.00 Kaffe och kaka/smörgås. Vi läser några dikter av Hjalmar Gullberg, skrivna med anledning av ockupationen av Danmark 1940-1945. Därefter berättar och visar kyrkoherde Thomas Stoor oss runt i kyrkan.

14.00 Kjell-Åke Modéer håller föredraget ”Spel på taggtråd” i Bernadotterummet.

 

Vi är välkomna att delta i högmässan som börjar kl. 11.00.

 

Pris för Hjalmar Gullberg-sällskapet för föredrag + rundvandring + förtäring är 60 SEK.

 

OBS! Anmälan via Hjalmar Gullberg sällskapets postgiro (konto 188 98 68-4) senast den 25 mars. Glöm inte skriva ditt namn och arrangemang.

 

För ytterligare information kontakta Birgitta Malmquist tel 070-818 54 33 eller via

 e-post  b.m.ikoner@gmail.com