Hjalmar Gullberg-sällskapets senaste skrift recenserad

10 februari, 2015

Sällskapets senaste skrift Fritt ur hjärtat – med Hjalmar Gullberg på livsresan har fått en positiv recension i BTJ-häftet av lektör Inger Litterberger Caisou-Rousseau.
Texten lyder som följer:
Lisbeth Nilsson är sjuksköterska och ingick 1959 i det arbetslag som vårdade författaren Hjalmar Gullberg
(1898-1961) under hans sista sjukdomstid. På hennes initiativ bildades Hjalmar Gullberg-sällskapet 1998. Här
berättar hon levande och personligt om sina möten med författarens produktion och hur dessa påverkat henne,
bland annat så att hon började studera litteraturvetenskap. Hon drar också intressanta paralleller mellan Britt G.
Hallqvists och Hjalmar Gullbergs texter. Lisbeth Nilsson förutsätter att läsaren är bekant med såväl Gullbergs
livshistoria som hans diktning. I stället riktar hon in sig på att finna nya infallsvinklar och göra sina egna tolkningar
som ofta är nog så skarpsinniga. Genom att hon genomgående har sin egen livsväg som utgångspunkt får
framställningen en personlig ton. Möjligen blir intrycket något splittrat, men Nilssons anspråk är också modesta.
För Gullbergälskaren har denna lilla bok stort intresse, men även den som inte känner författarskapet kan säkert
lockas att vilja veta mera.