”Att föra ut Hjalmar Gullbergs poesi i skolorna”

8 april, 2016

Välkomna på brainstorming-möte på Café Erik, Erik Dahlbergsgatan 9 i Malmö, onsdag 13/4 kl: 14.00.

Britt-Marie Sundberg och Arne Järtelius från Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse kommer att informera om sitt projekt samt samtala med intresserade och samla in goda idéer för sitt fortsatta arbete.
Välkomna att delta på detta första möte som kommer att följas av fler!