Skrifter

Hjalmar_Gullberg3Skrifter utgivna av Hjalmar Gullberg-sällskapet

Hjalmar Gullbergs boksamling.
Uppsatser av Carl Fehrman, Anders Palm och Bo Gentili.
(Skrifter 1) 1999.

Längs vägen. Hjalmar Gullberg-studier.
Uppsatser av Fredrik Ekelund, Gunnar Ollén, Göran Källqvist, Helena Bodin och
Hans Erik Ströander.
(Skrifter 2) 2000.

Frändskaper. Hjalmar Gullberg som översättare.
Uppsatser av Ingemar Algulin, Anders Cullhed, Helena Bodin, Boel Westin och
Anders Ternström.
(Skrifter 3) 2001.

Hjalmar Gullberg.
Ett temanummer med artiklar av Bengt Holmström, Christian Braw, Helena Bodin,
Göran Källqvist, Bo Gentili och Bengt Persson.
Parnass nr 2 2002.

Frans G. Bengtsson och Hjalmar Gullberg
En bok om poetisk vänskap med bidrag av Daniel Hjorth, Bertil Romberg och
Svante Nordin.
2003.

Hjalmar Gullberg. Diktarkritikern.
Hjalmar Gullbergs litteraturkritik. Med en inledning av Anders Palm.
(Skrifter 4) 2004.

Ungdomsstaden.
En brevväxling mellan Hjalmar Gullberg och Sigfrid Lindström, kommenterad av
Jonas Ellerström.
(Skrifter 5) 2007.

Jag svänger de klockor du hör i din själ.
Uppsatser av Bo Gentili.
(Skrifter 6) 2009.

Hjalmar Gullberg. En bibliografi.
En förteckning över verk av och om Hjalmar Gullberg. Sammanställd av
Lennart Karlström.
(Skrifter 7) 2010.

Poesins udde.
Skalder och konstnärer på Falsterbonäset genom hundra år. Av Daniel Hjorth.
(Skrifter 8) 2010.

Hjalmar Gullberg läser egna verk.
CD.
(Skrifter 9) 2011.

Ensamstående bildad herre.
Av Hjalmar Gullberg. Nyutgåva av första upplagan från 1935 illustrerad av
Thorvald Gahlin.
(Skrifter 10) 2013.

Komik och musik. Hjalmar Gullberg-studier.
Uppsatser av Carl Fehrman, Daniel Hjorth, Ingemar Algulin, Kjell Å Modéer,
Pia-Kristina Garde, Lennart Karlström, Christer Ruteskog och Bo Gentili.
(Skrifter 11) 2013.

Ensamstående bildad herre.
Av Hjalmar Gullberg. Tonsatt och framförd av Gunnar Turesson. CD.
(Skrifter 12) 2013.

Fritt ur hjärtat. Med Hjalmar Gullberg på livsresan.
Av Lisbeth Nilsson
(Skrifter 13) 2014.

Möten med Hjalmar Gullberg
Uppsatser av Bo Gentili, Carl Fehrman, Karl-Olof Lidin, Torsten Pettersson, Per Rydén och Jenny Westerström
(Skrifter 14) 2016.

Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier
Texter av Hjalmar Gullberg, Kerstin Martinsdotter, Torsten Pettersson, Bo Gentili, Birgit Rausing, Arne Järtelius, Lennart Karlström, Kjell Åke Modéer, Jenny Westerström, Jonas Ellerström
(Skrifter 15) 2018.

Medlemmar i Hjalmar Gullberg-sällskapet erhåller den senast utgivna boken som en medlemsförmån.

Icke-medlemmar kan beställa böckerna direkt från Hjalmar Gullberg-sällskapet i Malmö.