Hjalmar Gullberg-sällskapets skrifter

1. Hjalmar Gullbergs boksamling.

Boken kom ut till Hjalmar Gullberg-rummets invigning på Malmö stadsbibliotek 1999.
Den innehåller uppsatser av Carl Fehrman (”Förstrykningarna berättar. Om Hjalmar Gullbergs böcker på Västergatan i Lund”)
och Anders Palm (”Det lästa och det skrivna. Kring Hjalmar Gullbergs bibliotek och poesi”).
Den har ett förord av Bengt Holmström och avslutas med en uppsats av Bo Gentili om Hjalmar Gullberg-rummet på Malmö stadsbibliotek.

2. Längs vägen. Hjalmar Gullberg-studier.

Boken kom ut 2000 och innehåller uppsatser av Fredrik Ekelund (”En station längs vägen”),
Gunnar Ollén (”Chefen Dr Gullberg”), Göran Källqvist (”Låt av gryningsluft, ton av kristall. Hjalmar Gullberg och musiken”),
Helena Bodin (”Jag upptäcker att jag sjunger. Gullberg påskfirande i Athen 1932”) och Hans-Erik Ströander (”… bilder fastsydda i vårt blod …
Om Stig Ahlgren och Hjalmar Gullberg”).

3. Frändskaper. Hjalmar Gullberg som översättare.

Boken kom ut 2001 och innehåller uppsatser av Ingemar Algulin (”Hjalmar Gullberg som översättare”),
Anders Cullhed (”Hjalmar Gullberg och den spanskspråkiga litteraturen”),
Helena Bodin (”mellan Västerland och Österland. Bysantinismen i Gullbergs översättningar från nygrekiskan”),
Boel Westin (”Fram och tillbaka i sagan. Hjalmar Gullberg och Perraults Gåsmors sagor”)
och Anders Ternström (”Förbindelsn med Gud. Stjärnor och fåglar i Hjalmar Gullbergs lyrik”)
.

4. Hjalmar Gullberg. Diktarkritikern.

Boken kom ut 2004 och innehåller samtliga recensioner skrivna av Hjalmar Gullberg.
Med en lång inledning av professor Anders Palm.

5. Hjalmar Gullberg och Sigfrid Lindström,

Ungdomsstaden. En brevväxling. 2007. Innehåller en brevväxling mellan ungdomsvännerna, författarna Hjalmar Gullberg och Sigfrid (Tristan) Lindström. Kommentarer av Jonas Ellerström.

6. Bo Gentili, "Jag svänger de klockor du hör i din själ".

Hjalmar Gullberg-studier. 2009. Innehåller följande studier:
1) "Hjalmar Gullberg - en folkkär författares återkomst",
2) "Från 'Jag svänger de klockor du hör i din själ' till. 'Det angenäma har jag sagt adjö'", Om Hjalmar Gullbergs syn på sin dikt och sitt författarskap",
3) "'Så for jag i min ungdom till Eleusis'. Något om Hjalmar Gullbergs resor till Grekland och hur dessa resor återspeglas i hans dikter",
4) "'Hos turken'. Hjalmar Gullberg besöker Ola Hansson vid Bosporen",
5) "Hjalmar Gullbergs boksamling på Malmö stadsbibliotek" och
6) "Hjalmar Gullberg-sällskapet 10 år".

7. Lennart Karlström, En bibliografi.

2010. Innehåller en kronologisk förteckning över verk av Hjalmar Gullberg, förteckningar över inspelningar, intervjuer, tonsättningar, utländska översättningar,
parodier, travestier samt litteratur om författaren. Här finns också en presskavalkad med recensioner, intervjuer och biografiska notiser.
Ett standardverk för alla beundrare av Hjalmar Gullbergs diktning

8. Daniel Hjorth, Poesiens udde. Skalder och konstnärer på Falsterbonäset genom hundra år.

2010. Ett urval av dikter från Falsterbonäset kommenterade av Daniel Hjorth och illustrerade med målningar och teckningar av konstnärer som fängslats av Falsterbos natur.
I boken möter vi, bland flera andra, följande författare; Vilhelm Ekelund, Anders Österling, Hans Dhejne, Frans G Bengtsson, Hjalmar Gullberg och Jacques Werup.

9. Hjalmar Gullberg läser egna verk. CD.

2011. Innehåller följande dikter:
"Gåsmors sagor: Herr Perrault", "Han som hade ledigt", "Josef ur Den heliga natten", "Enslingen på Salamis", "Hänryckning"," Kyssande vind", "Förklädd gud", "Sjön" "Det finns en sjö och sedan aldrig mer", "Jag trodde på en gud", "Åt halvgudarna", "Stellaria", "Hägern på bryggan", "Av våra handlingar är bönen renast", "Funderingar över ett häfte av Svenska Akademiens ordbok", "Insnöad", "Jag bor vid ett rastställe", "Och den fågeln" och "Bara de riktiga orden".

Övrigt

I samarbete med tidskriften Parnass utgav Hjamar Gullberg-sällskapet ett temanummer om Hjalmar Gullberg (Parnass 2002:4).
Medverkar gör – förutom Hjalmar Gullberg själv – författarna Helena Bodin, Christian Braw,
Bo Gentili, Bengt Holmström, Göran Källqvist och Bengt Persson.


I samarbete med Frans G. Bengtsson-sällskapet utgav Hjalmar Gullbergsällskapet julen 2003 Frans G. Bengtsson och Hjalmar Gullberg.
En bok om poetisk vänskap.
Innehåller uppsatser av Carl Fehrman, Daniel Hjorth, Bertil Romberg och Svante Nordin.


Medlemmar i Hjalmar Gullbergsällskapet erhåller den senast utgivna boken som en medlemsförmån.
Icke-medlemmar kan beställa böckerna direkt från Hjalmar Gullberg-sällskapet i Malmö